Zarząd

ADAM POWIERTOWSKI – Prezes Zarządu Euro-Tax.pl SA, Prezes i Członek Zarządu Spółek Zależnych

Adam Powiertowski ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu w roku 2000 na Wydziale Zarządzania, kierunek Zarządzanie Przedsiębiorstwami, uzyskując tytuł magistra.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2012 – 2014: Wiceprezezs Zarządu, CUF Sp. z o.o.
 • 2008 – obecnie: Prezes Zarządu, Euro-Tax.pl S.A.
 • 2008 – 2011: Prezes Zarządu, CUF Sp. z o.o.
 • 2008 – obecnie: Dyrektor Zarządzający, Rorison Investment Limited
 • 2002 – 2008: Dyrektor Zarządzający, wspólnik, CUF s.c.
 • 2000 – 2002: Konsultant ds. wdrożeń, Mitra Konsulting
 • 1997 – 2000: właściciel, IntroDruk

ANNA WAWRZYNKIEWICZ – Członek Zarządu Euro-Tax.pl SA

Anna Wawrzynkiewicz ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu na Wydziale Psychologii i Psychologii Pracy, uzyskując tytuł magistra.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2020 – obecnie: Dyrektor zarządzający, EURO-TAX PL S.A
 • 2014 – obecnie: Członek organu nadzoru, EURO-TAX.PL ZWROT PODATKU
 • 2014 – obecnie: Wiceprezes Zarządu, CUF. sp. z o.o.
 • 2015 – 2019: Dyrektor Operacyjny, EURO-TAX PL S.A.
 • 2012 – 2014: Dyrektor Operacyjny, CUF. sp. z o.o.
 • 2011 – 2012: Kierownik Działu Obsługi Klienta, CUF. sp. z o.o.
 • 2009 – 2011: Zastępca Kierownika Działu Obsługi Klienta, CUF. sp. z o.o.
 • 2008 – 2009: Specjalista ds. Obsługi Klienta, CUF. sp. z o.o.
 • 2004 – 2008: Prace kancelaryjne, wprowadzanie i weryfikacja danych w Urzędzie Skarbowym

KRZYSZTOF KUŹNIK – Członek Zarządu Euro-Tax.pl SA

Krzysztof Kuźnik ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji oraz Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji uzyskując tytuł magistra.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2013 – obecnie: – Przewodniczący Rady Nadzorczej Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.
 • 2012 – obecnie: – Prezes Zarządu CUF Sp. z o.o
 • 2010 – 2012: Wiceprezes Zarządu CUF Sp. z o.o.
 • 2011 – 2015: Wiceprezes Zarządu EuroCredit Sp. z o.o
 • 2010 – obecnie: Dyrektor Finansowy w Grupie Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A.
 • 2006 – 2010: Audytor w BDO Polska Sp. z o.o.