Informacje finansowe

 

Euro-Tax.pl S.A. powstała z dniem 3 czerwca 2008 r. i od tego momentu stanowi spółkę dominującą w Grupie Kapitałowej i konsoliduje wyniki.

Skonsolidowane przychody oraz zysk netto w okresie od 3 czerwca 2008 do 31 grudnia 2008, oraz lata 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016.

Przychody ze sprzedaży (prowizje) oraz zysk netto (w tys. PLN)

 

Wybrane dane finansowe:

 

Wybrane pozycje bilansu Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl SA, tys. PLN (MSSF).