Rynki

Dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej związany jest z bardzo szybkim wzrostem liczby osób, które zatrudnione są poza granicami naszego kraju. Nasilenie okresowej emigracji zarobkowej związane jest z przystąpieniem Polski w 2004 roku do struktur Unii Europejskiej oraz otwarciem rynków pracy w większości krajach.

Po 2004 roku głównym kierunkiem migracji stały się kraje UE, w tym wielka Brytania i Irlandia, które bezpośrednio po poszerzeniu UE otworzyły swój rynek pracy na pracowników z nowych krajów. Najwięcej Polaków ( dane GUS za 2009 rok) mieszka obecnie w Wielkiej Brytanii – 550 tys. Polacy są tam drugą, po Hindusach, społecznością cudzoziemców. Blisko 20 proc. z nich mieszka w Londynie.

Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego z 24 września 2010 roku wynika, iż w końcu 2009 roku poza granicami Polski przebywało czasowo około 1 870 tys. mieszkańców naszego kraju, tj. o 340 tys. mniej niż w 2008 roku (około 2210 tys.), przy czym 1635 tys. osób przebywało w Europie (około 1887 tys. w 2008 roku). Zdecydowana większość – około 1570 tys. – emigrantów z Polski przebywała w krajach członkowskich UE, liczba ta zmniejszyła się o 250 tys. w stosunku do 2008 roku. Spośród krajów UE, nadal najwięcej osób przebywało w Wielkiej Brytanii (555 tys.), Niemczech (415 tys.), Irlandii (140 tys.) oraz we Włoszech, Niderlandach i Hiszpanii (po około 85 tys.).

Należy podkreślić, że mimo zaobserwowanego spadku, liczba polskich emigrantów w krajach UE w 2009 r. była znacznie większa niż w początkowym okresie naszego członkostwa w UE.

Portal EUObserver zauważa, że Polacy ponownie „wypowiadają się nogami” oceniając sytuację ekonomiczną w kraju. Magazyn donosi, że po dwuletnim spadku emigracji zarobkowej Polaków na Zachód, w 2010 liczba wyjeżdżających rodaków znów wzrosła, a w roku 2011  wzrost wcale nie jest tylko wynikiem otwarcia rynku pracy przez Austrię i Niemiec. Sytuacja ekonomiczna w Polsce w okresie najgłębszego kryzysu okazała się niezła, to jednak długofalowo Polska ma te same problemy co cała Europa.

Pomimo otwarcia niemieckiego, austriackiego i szwajcarskiego rynku pracy to nie Niemcy, jak spodziewali się specjaliści od rynku pracy, ale Holandia stała się hitem dla Polaków szukających pracy za granicą. Jak podaje Gazeta Prawna W ciągu ostatnich czterech lat liczba Polaków pracujących w Holandii wzrosła aż o 750 procent. Z danych polskiej ambasady w Hadze oraz oficjalnych statystyk holenderskiego rządu wynika, że obecnie w Niderlandach pracuje ok. 170 tys. Polaków. Większość przybyła tu w ostatnim czasie, bowiem jeszcze w 2007 r. było ich tam niespełna 20 tys.

Około 60-70% klientów Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl stanowią osoby będące legalnie zatrudnione w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii, co zbieżne jest ze kierunkami polskiej emigracji zarobkowej. Z danych Euro-Tax.pl wynika, że największą grupę emigrujących zarobkowo stanowiły osoby młode – 46% to osoby poniżej 25 roku życia, 40% w wieku pomiędzy 25 a 35 lat.

Emigracja z Polski na pobyt czasowy w latach 2004-2009


 
Liczba emigrantów w tys.
Kraj przebywania
NSP 2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Ogółem 786 1 000 1 450 1 950 2 270 2 210 1 870
Europa
w tym:
461 770 1 200 1 610 1 925 1 887 1 635
Unia Europejska (27 krajów)c
w tym:
451 750 1 170 1 550 1 860 1 820 1 570
Austria 11 15 25 34 39 40 38
Belgia 14 13 21 28 31 33 34
Cypr - - - - 4 4 3
Dania - - - - 17 19 20
Finlandia 0,3 0,4 0,7 3 4 4 3
Francja 21 30 44 49 55 56 47
Grecja 10 13 17 20 20 20 16
Hiszpania 14 26 37 44 80 83 84
Irlandia 2 15 76 120 200 180 140
Niderlandy 10 23 43 55 98 108 84
Niemcy 294 385 430 450 490 490 415
Portugalia 0,3 0,5 0,6 1 1 1 1
Republika Czeska - - - - 8 10 9
Szwecja 6 11 17 25 27 29 31
Wielka Brytania 24 150 340 580 690 650 555
Włochy 39 59 70 85 87 88 85
Kraje spoza Unii Europejskiej
w tym:
451 750 1 170 1 550 1 860 1 820 1 570
Norwegia - - - - 36 38 45

a) Dane dotyczą liczby osób przebywających za granicą czasowo: dla lat 2002 – 2006 – powyżej 2 miesięcy, dla lat 2007 – 2009 – powyżej 3 miesięcy.
b) Po rozszacowaniu liczby emigrantów o nieustalonym kraju czasowego pobytu, liczba emigrantów przebywających w krajach Europy wynosi 547 tys., w krajach UE – 535 tys.
c) Do 2006 r. 25 krajów.

Źródło: „Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 – 2009” Notatka informacyjna Głównego Urzędu Statystycznego – 24 wrzesień 2010

Około 60-70% klientów Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl stanowią osoby będące legalnie zatrudnione w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii, co zbieżne jest ze kierunkami polskiej emigracji zarobkowej. Z danych Euro-Tax.pl wynika, że największą grupę emigrujących zarobkowo stanowiły osoby młode – 46% to osoby poniżej 25 roku życia, 40% w wieku pomiędzy 25 a 35 lat.