Rynek zwrotu nadpłaconego podatku za granicą

Głównym rynkiem działalności Grupy Kapitałowej Euro Tax.pl jest rynek zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego za pracę za granicą. Grupa Kapitałowa Euro-Tax.pl SA podejmuje w imieniu obywateli Polski oraz innych krajów Europy Środkowo Wschodniej, w tym przede wszystkim Rumunii (która charakteryzuje się bardzo wysoką aktywnością migracyjną społeczeństwa), przebywających na emigracji zarobkowej czynności przed zagranicznymi urzędami skarbowymi, mające na celu złożenie wniosków i procedowanie odzyskania nadpłaconych zaliczek na podatek dochodowy. Grupa Kapitałowa Euro-Tax.pl SA planuje rozszerzyć świadczenie analogicznych usług dla obywateli innych krajów Europy Środkowo Wschodniej. Poniżej przedstawiono główne czynniki kształtujące rynek zwrotu nadpłaconego podatku za granicą.

Osobom legalnie zatrudnionym poza granicami kraju przysługuje możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku w ciągu całego roku. Procedura odzyskiwania podatku trwa średnio kilka miesięcy i uzależniona jest od poprawności skompletowanych dokumentów, szybkości działania zagranicznego urzędu skarbowego oraz czasu realizacji czeku bankowego, w postaci którego przesyłany jest zwrot podatku.

Nadpłaty podatku związane są z prawodawstwem poszczególnych krajów i wynikają z faktu, że pracodawcy zobowiązani są odprowadzać od każdego wynagrodzenia zaliczki na podatek w wysokości od 10% do 20% wartości wynagrodzenia. W przypadku, gdy w danym roku podatkowym otrzymane wynagrodzenie nie przekroczyło kwoty wolnej od podatku, wówczas całość nadpłaconej zaliczki na podatek dochodowy przysługuje pracownikowi do zwrotu.

Okres, za jaki można ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego na przykładzie wybranych krajów.


 
Okres rozliczenia
Procedura zwrotu podatku
Średni zwrot podatku
Dodatkowe usługi
Wielka Brytania 4 lata wstecz 4 – 6 miesięcy 570 GBP inkasa czeków skarbowych, rozliczenie samozatrudnienia
Irlandia 4 lata wstecz 4 – 9 miesięcy 780 EUR inkasa czeków skarbowych
Holandia 5 lat wstecz 2 – 6 miesięcy 430 EUR zasiłki rodzinne, zdrowotne,rozłąkowe
Niemcy 4 lata wstecz 4 – 6 miesięcy 840 EUR zasiłki rodzinne, rozliczenie samozatrudnienia
USA 3 lata wstecz 2 – 4 miesięcy 500 USD inkasa czeków skarbowych
Austria 5 lat wstecz 4 – 6 miesięcy 910 EUR w trakcie opracowania zasiłki rodzinne
Norwegia 3 lata wstecz 6 – 9 miesięcy 5 000 NOK w trakcie opracowania zasiłki rodzinne
Belgia 3 lata wstecz 6 – 9 miesięcy 750 EUR zasiłki rodzinne
Hiszpania* 4 lata wstecz 4 – 9 miesięcy 750 EUR brak
Dania 3 lata wstecz 4 – 9 miesięcy 7 000 DKK brak
Szwecja 1 rok wstecz 4 – 9 miesięcy 14 000 SEK brak

Wysokość kwoty wolnej od podatku zależy od kraju (np. w Wielkiej Brytanii w roku podatkowym 2009/2010 wynosiła ona niespełna 7 tys. GBP, natomiast w Irlandii ponad 15 tys. EUR). Nadpłacony podatek można odzyskiwać również za lata wcześniejsze (np. w Wielkiej Brytanii dopuszczalny okres zwrotu wynosi 5 lat wstecz, w Irlandii 3 lata).

W oparciu o dane GUS oraz dane pozyskane przez Euro-Tax.pl S.A. w październiku 2009 r. wielkość całego rynku zwrotu nadpłaconego podatku w przypadku wymienionych pięciu krajów (Holandia, Irlandia, Niemcy, USA oraz Wielka Brytania) można oszacować na około 5,5 mld PLN.