SWOT

Silne strony:
 • Lider rynku, silna marka konsumencka
 • Wyniki, rentowność, dywidendy
 • Model biznesowy: e-commerce usług B2C
 • Własne kompetencje zwrotu podatków
 • Doświadczony i zmotywowany zespół zarządzający, akcjonariat

Silne strony:
 • Edukacja rynku
 • Nowe rynki pracy w UE
 • Komplementarne produkty i usługi
 • Ekspansja na rynkach pracy klientów (Wielka Brytania, Irlandia, Holandia)
 • Ekspansja na rynkach pracowników

Słabe strony:
 • Sezonowość biznesu
 • Przychody uzależnione od kursu walut
 • Niekomercyjny charakter współpracy z zagranicznymi urzędami skarbowymi
 • Niewystarczająca płynność na NC

Zagrożenia:
 • Konkurencja globalna oraz lokalna
 • Wejście Polski oraz Wielkiej Brytanii do strefy EURO
 • Istotne zmniejszenie tymczasowej migracji zarobkowej
 • Istotne zmiany przepisów podatkowych (PIT) w UE