Strategia Euro-Tax.pl S.A.

W październiku 2016 roku zarząd Euro-tax.pl S.A. przedstawił Radzie Nadzorczej nową, trzyletnią strategię na lata 2017-2019, zgodnie z którą spółka zamierza skupić się na rozwoju „core business” na dotychczasowych rynkach,  osiągając w 2019 roku 39 tys. podpisanych umów.. Dodatkowo spółka zamierza dokonać ekspansji na co najmniej 2 nowe rynki pracownicze oraz zdywersyfikować źródła przychodów poprzez rozwój nowych usług związanych z obsługą kadrowo-płacową pracowników pracujących za granicą. Zarząd stawia sobie również za cel zmianę struktury przychodów, gdzie 10% przychodów będzie pochodziło z usług płatnych na zasadzie pre-paid. Zwiększy się również udział klientów, którym Spółka przygotuje PIT 36 na potrzeby rozliczenia przed polskim Urzędem Skarbowym.

Zmianie uległa również misja oraz wizja firmy:

Misja

Sprawiamy, że rozliczenia podatkowe i świadczenia socjalne w Europie są bezpieczne i korzystne. 

Wizja

Istniejemy pomiędzy migrantami a urzędami i instytucjami zagranicznymi. Wykorzystujemy niszę, która istnieje między młodymi mobilnymi Europejczykami, a niedopasowanymi i zbiurokratyzowanymi instytucjami w Europie.

Jesteśmy zespołem ekspertów, który wykorzystuje swoją wiedzę i innowacyjność, aby dostarczać Wam bezpieczne i korzystne deklaracje podatkowe oraz świadczenia socjalne, związane z Waszym pobytem zagranicą.

Poprzez profesjonalne usługi chcemy zbudować z Wami długotrwałą relację, dbając o Wasze podatki gdziekolwiek jesteście.

Zmiany w polityce personalnej

W ramach rozwoju polityki personalnej spółka skupia się również na budowaniu własnego zasobu HR, który ma na celu usprawnienia procesu rekrutacji pracowników oraz rozwojowi pracowników spółki. Zmianie ulegają również systemy motywacyjne kadry managerskiej zapewniające większe powiązanie wynagrodzenia pracowników z wynikami Spółki.

Powyższa strategia została formalnie zatwierdzona przez Radę Nadzorczą dnia 24 listopada 2016 roku.