Grupa kapitałowa

Euro-Tax.pl S.A. jest jednostką dominującą w stosunku dla trzech spółek zależnych, wraz z którymi tworzy on Grupę Kapitałową Euro-Tax.pl. Spółkami zależnymi są następujące podmioty:

 

 • Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

  Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A. – największa w Polsce spółka zajmująca się obsługą klientów zainteresowanych odzyskaniem i rozliczeniem nadpłaconego podatku z tytułu pracy za granicą. Świadczy usługę e-commerce: spółka koncentruje się na pozyskiwaniu klientów za pośrednictwem Internetu oraz poprzez call center, działa w kanale B2C.

 • CUF Sp. z o.o.

  CUF Sp. z o.o. – spółka wyspecjalizowana w procedowaniu i obsłudze zwrotów nadpłaconego podatku za pracę za granicą bezpośrednio przed tamtejszymi urzędami skarbowymi. Działalność CUF Sp. z o.o. oparta jest o procedowanie zwrotów nadpłaconego podatku przez klientów zgłoszonych przez Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A. oraz innych partnerów na terenie Polski. CUF Sp. z o.o. działa przede wszystkim w kanale B2B.

 • Euro-Lohn Sp. z o.o.

  Euro-Lohn Sp. z o.o. – Utworzenie spółki Euro-Lohn sp. z o.o. jest związanie z realizacją planów poszerzenia zakresu usług Grupy Euro-tax.pl SA związanych z emigracją zarobkową w Europie. Zakres usług oferowanych przez nowo powstałą spółkę dotyczyć będzie usług rozliczania płac pracowników delegowanych do pracy w Republice Federalnej Niemiec, głównie przez polskich pracodawców. Wspólnie z niemieckimi Partnerami Emitent zamierza wprowadzić na rynek kompleksowe rozwiązania i usługi związane z transgranicznym rozliczaniem oddelegowanych pracowników na rynek niemiecki. Jednocześnie wprowadzenie tych usług jest komplementarne z dotychczasową główna działalnością Emitenta w zakresie deklaracji rocznych i zwrotu podatku dla pracowników pracujących w Republice Federalnej Niemiec. Spółka została powołana dnia 13 czerwca 2016 roku i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 29 czerwca 2016 roku.

 • Euro-Tax.ro Servicii Fiscale Emigranti SRL

  Euro-tax.ro Servicii Fiscale Emigranti SRL – Spółka Zależna w Rumunii, która koncentruje się na pozyskiwaniu i obsłudze rumuńskojęzycznych klientów zainteresowanych zwrotem nadpłaconych zaliczek na podatek za pracę na terenie wybranych krajów Unii Europejskiej. Wejście Emitenta na rynek rumuński jest elementem realizacji strategii Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl związanej z ekspansją usług zwrotu podatku za pracę za granicą skierowanych do obywateli krajów Europy Środkowo Wschodniej (CEE).

 • Euro-Tax BV

  Euro-tax BV – spółka zależna z siedzibą w Holandii. Utworzenie spółki Euro-tax.nl BV jest związane z realizacją planów rozwoju usługi zwrotu podatku z Holandii dzięki zacieśnieniu współpracy z holenderskim urzędem skarbowym Belastingdienst. Potencjalna współpraca ma umożliwić znacznie szybsze procesowanie zwrotów nadpłaconego podatku z Holandii. Ponadto, powołanie nowej spółki ma umożliwić rozwój działań sprzedażowych na rynku holenderskim.

Podmiot dominujący jest spółką publiczną. Akcje spółki Euro-tax.pl S.A. S.A. są od dnia 28 stycznia 2010 roku notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.