Grupa kapitałowa

Euro-Tax.pl S.A. jest jednostką dominującą w stosunku dla trzech spółek zależnych, wraz z którymi tworzy on Grupę Kapitałową Euro-Tax.pl. Spółkami zależnymi są następujące podmioty:

 

 • Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

  Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A. – największa w Polsce spółka zajmująca się obsługą klientów zainteresowanych odzyskaniem i rozliczeniem nadpłaconego podatku z tytułu pracy za granicą. Świadczy usługę e-commerce: spółka koncentruje się na pozyskiwaniu klientów za pośrednictwem Internetu oraz poprzez call center, działa w kanale B2C;

 • CUF Sp. z o.o.

  CUF Sp. z o.o. – spółka wyspecjalizowana w procedowaniu i obsłudze zwrotów nadpłaconego podatku za pracę za granicą bezpośrednio przed tamtejszymi urzędami skarbowymi. Działalność CUF Sp. z o.o. oparta jest o procedowanie zwrotów nadpłaconego podatku przez klientów zgłoszonych przez Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A. oraz innych partnerów na terenie Polski. CUF Sp. z o.o. działa przede wszystkim w kanale B2B;

 • Euro-Lohn Sp. z o.o.

  Euro-Lohn Sp. z o.o. – Utworzenie spółki Euro-Lohn sp. z o.o. jest związanie z realizacją planów poszerzenia zakresu usług Grupy Euro-tax.pl SA związanych z emigracją zarobkową w Europie. Zakres usług oferowanych przez nowo powstałą spółkę dotyczyć będzie usług rozliczania płac pracowników delegowanych do pracy w Republice Federalnej Niemiec, głównie przez polskich pracodawców. Wspólnie z niemieckimi Partnerami Emitent zamierza wprowadzić na rynek kompleksowe rozwiązania i usługi związane z transgranicznym rozliczaniem oddelegowanych pracowników na rynek niemiecki. Jednocześnie wprowadzenie tych usług jest komplementarne z dotychczasową główna działalnością Emitenta w zakresie deklaracji rocznych i zwrotu podatku dla pracowników pracujących w Republice Federalnej Niemiec. Spółka została powołana dnia 13 czerwca 2016 roku i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 29 czerwca 2016 roku;

  Dnia 16 września 2020 roku spółka Euro-tax.pl S.A. podpisała ze spółką AR Beteiligung GmbH umowę nabycia 449 udziałów o wartości nominalnej 22 450 zł w spółce Euro-Lohn Sp. z o.o.
  W wyniku transakcji spółka Euro-tax.pl S.A. stała się jedynym udziałowcem spółki Euro-Lohn Sp. z o.o. dotychczasowy udział w kapitale zakładowym wynosił 48,97%. Cena nabycia udziałów wyniosła 71 391 EUR.
  Celem transakcji jest dalszy rozwój spółki w połączeniu ze strategia produktową Grupy Euro-tax.pl S.A. Grupa Kapitałowa poprzez spółkę Euro-Lohn Sp. z o.o. zamierza uruchomić nową ofertę produktową dla klientów w Polsce oraz na rynkach zagranicznych.

 • Euro-tax.ro Servicii Fiscale Emigranti SRL

  Euro-tax.ro Servicii Fiscale Emigranti SRL – Spółka Zależna w Rumunii, która koncentruje się na pozyskiwaniu i obsłudze rumuńskojęzycznych klientów zainteresowanych zwrotem nadpłaconych zaliczek na podatek za pracę na terenie wybranych krajów Unii Europejskiej. Wejście Emitenta na rynek rumuński jest elementem realizacji strategii Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl związanej z ekspansją usług zwrotu podatku za pracę za granicą skierowanych do obywateli krajów Europy Środkowo Wschodniej (CEE).

 • Euro-Tax BV

  Euro-tax BV – spółka zależna z siedzibą w Holandii. Utworzenie spółki Euro-tax.nl BV jest związane z realizacją planów rozwoju usługi zwrotu podatku z Holandii dzięki zacieśnieniu współpracy z holenderskim urzędem skarbowym Belastingdienst. Potencjalna współpraca ma umożliwić znacznie szybsze procesowanie zwrotów nadpłaconego podatku z Holandii. Ponadto, powołanie nowej spółki ma umożliwić rozwój działań sprzedażowych na rynku holenderskim.

 • Taxando GmbH

  Taxando GmbH – Dnia 29 września 2018 roku Emitent podpisał umowę inwestycyjną z Taxando GmbH, panem Maciejem Szewczykiem i panem Maciejem Wawrzyniakiem. Zgodnie z podpisaną umową Emitent zainwestuje 100.000 EUR obejmując 8.500 udziałów o wartości nominalnej 1 EUR każdy, co stanowi 25 % udziału w kapitale zakładowym w spółki Taxando GmbH z siedzibą w Berlinie, ponadto strony zobowiązały się do powołania spółki Taxando sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, gdzie Emitent obejmie 50% udziałów w spółce za kwotę 10.000 zł.
  Tego samego dnia Emitent podpisał z panem Maciejem Szewczykiem i panem Maciejem Wawrzyniakiem umowę nabycia udziałów w spółce Taxando GmbH z siedzibą w Berlinie. W wyniku transakcji Emitent nabył 8.500 udziałów o wartości nominalnej 1 EUR każdy po cenie 100.000 EUR, co stanowi 25% udziału w kapitale zakładowym spółki Taxando GmbH.
  Celem zawartej umowy inwestycyjnej i nabycia spółki niemieckiej jest:
  1) Rozwój usług Emitenta na rynku niemieckim;

  2) Dostęp do nowoczesnego oprogramowania rozliczającego niemieckie deklaracje podatkowe dla osób fizycznych;

  3) Stworzenie ośrodka przygotowywania niemieckich deklaracji podatkowych dla osób fizycznych w Polsce.

  Dnia 16 grudnia 2019 roku Emitent objął 4 250 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Taxando GmbH za kwotę 50.000 EUR, tym samym Emitent posiadać będzie 33,33% w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Dnia 17 kwietnia 2020 została zarejestrowana przez niemiecki sąd rejestrowy.

  22 stycznia 2021 podniesiono kapitał spółki z 38.250,00 € o 6.750,00 € na 45.000,00 €.

  A. Krzysztof Piotr Borsuk jako nowy wspólnik otrzymał 5400 udziałów po 1 EUR
  B. Maciej Szewczyk otrzymał 450 udziałów po 1 EUR
  C. Maciej Wawrzyniak otrzymał 450 udziałów po 1 EUR
  D. EURO-TAX.PL S.A. otrzymał 450 udziałów po 1 EUR
  Tym samym Emitent posiada 29,33 % udziałów w spółce.

 • Euro-Tax.bg OOD

  Euro-Tax.bg OOD (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) spółka zależna z siedzibą w Sofii.
  Bułgaria to jeden z najdynamiczniej rozwijających się rynków pracownika. Bardzo interesująca wydaje się ta „świeża” emigracja, gdzie świadomość usługi zwrotu podatku będzie stosunkowo niska, a tradycyjnie używane przez Euro-Tax.pl kanały dotarcia do klientów powinny być skuteczne. Model działania zakłada skopiowanie aktualnie obowiązującego procesu w Rumunii, gdzie marketing online oraz BPO centrum operacyjne prowadzone byłyby w Polsce, natomiast w Bułgarii znajdowałoby się Call Center sprzedaż oraz Dział Obsługi Klientów.

 • Taxando Polska Sp. z o.o.

  Taxando Polska Sp. z o.o. – zgodnie z podpisaną dnia 29 listopada 2018 umową inwestycyjną, Emitent podpisał dnia 12.11.2020 umowę spółki Taxando Polska Sp. z o.o. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 000 zł i dzieli się na 100 udziałów, o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Wspólnik Euro-tax.pl S.A. objął 50 udziałów, o wartości nominalnej po 100,00 zł i łącznej wartości 5 000 zł, wspólnik Maciej Szewczyk objął 25 udziałów, o wartości nominalnej po 100,00 zł każdy i łącznej wartości 2 500 zł, wspólnik Maciej Wawrzyniak objął 25 udziałów, o wartości nominalnej po 100,00 zł każdy i łącznej wartości 2 500 zł.

  Podstawowym celem Spółki jest nadzór, kontrola i opracowanie niemieckich deklaracji podatkowych dla Partnerów B2B, oraz zlecanych do procesowanie przez spółkę Taxando GmbH.

Podmiot dominujący jest spółką publiczną. Akcje spółki Euro-tax.pl S.A. S.A. są od dnia 28 stycznia 2010 roku notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.