Władze spółki

Zarząd

W skład Zarządu wchodzą:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu;
  • Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu.
Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  • Aleksander Blumski – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
  • Grzegorz Mańkowski – Członek Rady Nadzorczej;
  • Michał Butscher – Członek Rady Nadzorczej;
  • Tomasz Czuczos – Członek Rady Nadzorczej;
  • Łukasz Polak – Członek Rady Nadzorczej.