Rada nadzorcza

Aleksander Blumski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Aleksander Blumski od 2008 r. jest radcą prawnym, obecnie właścicielem kancelarii radcowskiej specjalizującej się w obsłudze spółek (w tym venture capital), prawie nieruchomości, compliance i prawie własności intelektualnej oraz prowadzeniu cywilnych sporów sądowych. (m.in. kilkunastoletnie świadczenie usług na rzecz Polskiej Telefonii Cyfrowej (obecnie: T-Mobile Polska).
W latach 2007-2010 pracował w grupie Banku Zachodniego WBK S.A. (obecnie: Santander Bank), w tym na stanowisku Kierownika Zespołu Prawnego w BZ WBK AIB Asset Management S.A. i BZ WBK AIB
Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

IRENEUSZ RYMASZEWSKI – Członek Rady Nadzorczej

Pan Ireneusz Rymaszewski ukończył we Wrocławiu w 1993 roku Akademię Medyczną na Wydziale Lekarskim. Pan Ireneusz Rymaszewski od osiemnastu lat działa jako prywatny inwestor na rynku papierów wartościowych. Aktualnie jest dyrektorem oraz założycielem inwestycyjnej firmy prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji, Cypr.

MICHAŁ BUTSCHER – Członek Rady Nadzorczej

Pan Michał Butscher – Urodzony w 1975 roku. Studiował Finanse i Bankowość, Zarządzanie oraz Marketing w Szkole Głównej Handlowej oraz Prawo na Wydziale Prawa i Administracji UW. Posiada tytuł Magistra. Założył i zarządzał jednym z największych polskich biur tłumaczeń, które w 2012 przyjęło nazwę Summa Linguae SA [GPW NC od 2015] – 7 lat jako Prezes Zarządu, w latach 2011 – 2015 jako Przewodniczący RN. Założył Fundusz Hipoteczny DOM SA [GPW NC od 2012] – pierwszy i największy polski fundusz hipoteczny, w którym odpowiadał za sprzedaż, marketing, dział operacyjny i prawny, pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu w latach 2008-2015. Zajmował się doradztwem, zarządzaniem oraz inwestował m.in. w branżach nieruchomości, software/ IT, materiałów wykończeniowych, tłumaczeń oraz usług finansowych. W przeszłości członek rad nadzorczych m.in. Foksal NFI oraz Miraculum SA.

TOMASZ CZUCZOS – Członek Rady Nadzorczej

Pan Tomasz Czuczos – właściciel Meltham Holdings Limited. Ukończył w 1999 roku Zarządzanie i Marketing na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując tytuł magistra. W 2000 r. ukończył studia podyplomowe Prawa Podatkowego, a w roku 2001 studia podyplomowe Rachunkowość i Kontrola Finansowa na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2003 roku ukończył studia podyplomowe dla Dyrektorów Finansowych na WSPiZ im. L. Koźmińskiego. W latach 1998-2001 pracował na stanowisku Konsultanta podatkowego w AFO Kancelaria Podatkowa W. Szewc. W latach 2001-2005 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w MCI Management S.A. oraz członka Rad Nadzorczych spółek portfelowych MCI Management S.A. Jest założycielem spółki Euro-Tax.pl, a w latach 2005-2010 pełnił funkcję jej prezesa. Od 2008 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Meltham Holdings Limited, a od 2011 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Euro-Tax.pl SA.

TOMASZ ZIELIŃSKI – Członek Rady Nadzorczej

Tomasz M. Zieliński jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w dziedzinie finanse, specjalności controlling oraz rachunkowość. Jest autorem koncepcji zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RCA) wdrażanego w dużych i średnich przedsiębiorstwach usługowych, finansowych, produkcyjnych oraz handlowych. Dr Tomasz M. Zieliński jest współzałożycielem i współwłaścicielem, prezesem zarządu spółki ABC Akademia Sp. z o.o., producenta oprogramowania Doctor Coster®, firmy która jest nowoczesną firmą informatyczną z sektora business intelligence oraz jedną z czołowych firm consultingowych posiadających największe doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu zarządczych systemów controllingowych opartych na zasobowo-procesowym rachunku kosztów (ZPRK/RCA). Dr Tomasz M. Zieliński jest autorem wielu publikacji i artykułów z obszaru controllingu i rachunkowości zarządczej oraz wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Uniwersytecie Łódzkim.