Rada nadzorcza

ANNA ROMEJKO-BORKOWSKA – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Pani Anna Romejko-Borkowska ukończyła w 2000 roku Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra prawa oraz Podyplomowe Studium Public Relations na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 2007 roku Pani Anna Romejko-Borkowska wpisana jest na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Od 2007 roku Pani Anna Romejko-Borkowska zatrudniona jest w Kancelarii Prawnej Skoczyński, Wachowiak, Strykowski sp. k. w Poznaniu.

IRENEUSZ RYMASZEWSKI – Członek Rady Nadzorczej

Pan Ireneusz Rymaszewski ukończył we Wrocławiu w 1993 roku Akademię Medyczną na Wydziale Lekarskim. Pan Ireneusz Rymaszewski od osiemnastu lat działa jako prywatny inwestor na rynku papierów wartościowych. Aktualnie jest dyrektorem oraz założycielem inwestycyjnej firmy prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji, Cypr.

MICHAŁ BUTSCHER – Członek Rady Nadzorczej

Pan Michał Butscher – Urodzony w 1975 roku. Studiował Finanse i Bankowość, Zarządzanie oraz Marketing w Szkole Głównej Handlowej oraz Prawo na Wydziale Prawa i Administracji UW. Posiada tytuł Magistra. Założył i zarządzał jednym z największych polskich biur tłumaczeń, które w 2012 przyjęło nazwę Summa Linguae SA [GPW NC od 2015] – 7 lat jako Prezes Zarządu, w latach 2011 – 2015 jako Przewodniczący RN. Założył Fundusz Hipoteczny DOM SA [GPW NC od 2012] – pierwszy i największy polski fundusz hipoteczny, w którym odpowiadał za sprzedaż, marketing, dział operacyjny i prawny, pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu w latach 2008-2015. Zajmował się doradztwem, zarządzaniem oraz inwestował m.in. w branżach nieruchomości, software/ IT, materiałów wykończeniowych, tłumaczeń oraz usług finansowych. W przeszłości członek rad nadzorczych m.in. Foksal NFI oraz Miraculum SA.

TOMASZ CZUCZOS – Członek Rady Nadzorczej

Pan Tomasz Czuczos – właściciel Meltham Holdings Limited. Ukończył w 1999 roku Zarządzanie i Marketing na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując tytuł magistra. W 2000 r. ukończył studia podyplomowe Prawa Podatkowego, a w roku 2001 studia podyplomowe Rachunkowość i Kontrola Finansowa na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2003 roku ukończył studia podyplomowe dla Dyrektorów Finansowych na WSPiZ im. L. Koźmińskiego. W latach 1998-2001 pracował na stanowisku Konsultanta podatkowego w AFO Kancelaria Podatkowa W. Szewc. W latach 2001-2005 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w MCI Management S.A. oraz członka Rad Nadzorczych spółek portfelowych MCI Management S.A. Jest założycielem spółki Euro-Tax.pl, a w latach 2005-2010 pełnił funkcję jej prezesa. Od 2008 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Meltham Holdings Limited, a od 2011 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Euro-Tax.pl SA.

TOMASZ ZIELIŃSKI – Członek Rady Nadzorczej

Tomasz M. Zieliński jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w dziedzinie finanse, specjalności controlling oraz rachunkowość. Jest autorem koncepcji zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RCA) wdrażanego w dużych i średnich przedsiębiorstwach usługowych, finansowych, produkcyjnych oraz handlowych. Dr Tomasz M. Zieliński jest współzałożycielem i współwłaścicielem, prezesem zarządu spółki ABC Akademia Sp. z o.o., producenta oprogramowania Doctor Coster®, firmy która jest nowoczesną firmą informatyczną z sektora business intelligence oraz jedną z czołowych firm consultingowych posiadających największe doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu zarządczych systemów controllingowych opartych na zasobowo-procesowym rachunku kosztów (ZPRK/RCA). Dr Tomasz M. Zieliński jest autorem wielu publikacji i artykułów z obszaru controllingu i rachunkowości zarządczej oraz wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Uniwersytecie Łódzkim.