Aktualności

Korekta raportu 27/2016

Listopad 28, 2016

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. („Spółka”) informuje, że w tytule raportu 27/2016 pojawił się błąd. Prawidłowy tytuł powinien brzmieć: „Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2016 rok”. czytaj więcej »

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2014 rok

Listopad 28, 2016

Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2016 roku

Listopad 14, 2016

RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2016 R.

Listopad 14, 2016

Notowania giełdowe