Aktualności

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Maj 18, 2018

Zarząd Euro-Tax.pl Spółki Akcyjnej dalej: „Spółka” z siedzibą w Poznaniu 61-626, ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego czytaj więcej »

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Maj 18, 2018

Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2018

Maj 14, 2018

Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej.

Maj 9, 2018

Notowania giełdowe