Aktualności

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Czerwiec 2, 2015

Zarząd spółki Euro-Tax.pl S.A. informuje, iż dnia 2 czerwca 2015 roku w związku z otrzymaną rezygnacją pana Piotra Krupy z członkostwa w Radzie Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do składu Rady Nadzorczej pana Tomasza Zielińskiego czytaj więcej »

Informacja o wypłacie dywidendy

Czerwiec 2, 2015

Uchwały podjęte przez WZA Euro-Tax.pl S.A. dnia 2 czerwca 2015 r.

Czerwiec 2, 2015

Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2015 roku.

Maj 14, 2015

Notowania giełdowe