Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej EURO-TAX S.A. NR 4/2024 ESPI

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. informuje, iż dnia 1 czerwca 2023 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od akcjonariusza Rorison Investments Sp. z o.o., iż w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy spółka powstała w
następstwie przekształcenia spółki RORISON INVESTMENTS LIMITED _Spółka przekształcana_,
polegającym na przeniesieniu siedziby spółki przekształcanej z Nikozji _Cypr_ do Warszawy
_Polska_ oraz zmianie formy prawnej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w rozumieniu
cypryjskich przepisów prawa _ Private Limited Liability Company by shares_ w spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością w rozumieniu polskich przepisów prawa posiadającą 2 056 747
akcji spółki Euro-tax.pl S.A.

Pełna treść zawiadomienia w załączniku.