Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. EURO-TAX S.A. NR 6/2024 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 9 kwietnia 2024 r., liczba podpisanych w marcu 2024 r. umów na zwrot podatku wyniosła 4 804 dla klientów z Polski, 1 075 dla klientów z Rumunii oraz 1 174 dla klientów z Bułgarii. W marcu 2023 r. liczby te wynosiły odpowiednio 4 879, 1 094 i 1 128. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 1 000 dla klientów z Polski, 194 dla klientów z Rumunii oraz 176 dla klientów z Bułgarii, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 1 025, 277 i 292.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.