Wskaźniki finansowe

Podstawowe wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl SA w latach 2008-2010 oraz w pierwszym półroczu 2010 i 2011 r., MSSF, w %.
 
2008*
2009
2010
I półrocze 2010
I półrocze 2011
Rentowność sprzedaży 43,77 31,95 35,73 36,54 27,77
Rentowność EBITDA 44,96 34,49 38,48 42,02 46,13
Rentowność działalności operacyjnej (EBIT) 43,53 31,97 35,23 38,96 42,35
Rentowność netto 33,55 25,34 28,35 31,18 40,28
Rentowność kapitałów własnych (ROE) 63,50 205,94 93,24 55,81 85,27
Rentowność aktywów (ROA) 32,43 92,48 46,71 28,98 23,51

* okres od 3 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Źródło: Euro-Tax.pl SA.

Wskaźniki płynności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl SA w latach 2008-2010 oraz w pierwszym półroczu 2010 i 2011 r., (MSSF).
 
2008*
2009
2010
I półrocze 2010
I półrocze 2011
Wskaźniki płynności bieżącej 1,95 1,45 1,85 1,81 1,31
Wskaźniki płynności szybkiej 1,95 1,45 1,85 1,81 1,31
Wskaźniki płynności gotówkowej 1,15 0,97 1,78 1,62 1,22

* okres od 3 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Źródło: Euro-Tax.pl SA.

Wskaźniki zadłużenia Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl SA w latach 2008-2010, tys. PLN, (MSSF).
 
2008*
2009
2010
I półrocze 2010
I półrocze 2011
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,49 0,55 0,50 0,48 0,72
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 0,96 1,23 1,00 0,93 2,63
Wskaźnik pokrycia majątku 7,81 2,14 5,97 3,80 5,35
Wskaźnik pokrycia majątku kapitałem stałym 7,97 2,17 6,02 3,83 5,38
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 0,48 0,54 0,49 0,48 0,72

* okres od 3 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Źródło: Euro-Tax.pl SA.