Zmiany w zarządzie Emitenta EURO-TAX S.A. NR 3/2023 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. informuje, iż w związku z rezygnacją złożoną dnia 2 marca 2023 r. przez pana Tomasza Jamrozego, Rada Nadzorcza Euro-Tax.pl S.A. powołała dnia 2 marca 2023 r. do zarządu obecnych członków zarządu spółki zależnej Emitenta – CUF Sp. z o.o., panią Annę Wawrzynkiewicz i pana Krzysztofa Kuźnika. Życiorysy nowo powołanych członków zarządu stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Dnia 2 marca 2023 roku zarząd w nowym składzie powołał _na podstawie zgody udzielonej w uchwale Rady Nadzorczej_ na prokurenta pana Jędrzeja Powiertowskiego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 12 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.