Zmiany w składzie Rady Nadzorczej NR 28/2011

Zarząd spółki Euro-Tax.pl S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 29 czerwca 2011 roku oświadczenie od akcjonariusza RORISON INVESTMENT LIMITED z siedzibą na Cyprze datowane na 29 czerwca 2011 o przyjęciu rezygnacji wyznaczonego przez w/w akcjonariusza do składu Rady Nadzorczej Pana Szymona Wesołowskiego ze skutecznością rezygnacji na dzień 30 czerwca 2011 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do składu Rady Nadzorczej pana Piotra Krupę z dniem 30 czerwca 2011 r.

Piotr Krupa – Prezes Zarządu Kruk SA. Współzałożyciel i akcjonariusz Kruk SA, która powstała w 1998 jako wydawnictwo prawnicze. Współautor książek oraz konsultant w zakresie prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony prawnej osób niepełnosprawnych. W 1999 roku KRUK zmienił profil swojej działalności koncentrując się na pionierskim wówczas w Polsce zarządzaniu wierzytelnościami masowymi. W ciągu kolejnych czterech lat spółka stała się liderem rynku windykacyjnego współpracując z bankami i innymi instytucjami finansowymi oraz operatorami telefonicznymi. Piotr Krupa jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, złożył egzamin sędziowski, posiada licencję detektywistyczną.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 28/2011