Zmiana w Zarządzie Emitenta NR 3/2012

Zarząd Emitenta Euro-Tax.pl S.A. (Emitent) informuje, że dnia 8 lutego 2012 r. Rada Nadzorcza Euro-Tax.pl S.A. przyjęła rezygnację ze stanowiska dotychczasowego Członka Zarządu Emitenta Pana Andrzeja Jasienieckiego.

Do składu Zarządu został powołany w tym samym dniu przez Radę Nadzorczą Pan Tomasz Jamrozy, obecny prezes spółek zależnych Emitenta a mianowicie Euro-tax.pl Sp. z o.o. i Calavados Investments II Sp. z o.o.

Powołanie Tomasza Jamrozego na Członka Zarządu Emitenta jest następstwem realizacji strategii personalnej Euro-Tax.pl S.A. związanej z przekazywaniem obowiązków zarządczych przez Założycieli Grupy Kapitałowej do menedżerów spośród grona zespołu zarządzającego.

Pan Tomasz Jamrozy jest absolwentem Wydziału Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra na kierunku Administracja. W latach 2004 – 2007 pracował w Centrum Telefonicznych Usług Bankowych Lukas Bank S.A. kolejno na stanowisku specjalisty, a następnie lidera zespołu telemarketingu. W latach 2007-2008 pełnił funkcję kierownika oddziału Skok Stelczyka. Pan Tomasz Jamrozy związany jest z Grupą Kapitałową Emitenta począwszy od 2008 roku. W latach 2008-2010 zajmował stanowisko kierownika call center Euro-Tax.pl sp. z o.o. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w Euro-Tax.pl sp. z o.o. i Calavados Investments II sp. z o.o.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznik do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

•    Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
•    Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu

Pobierz raport nr3/2012