Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna NR 4/2024

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. (Emitent) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok. Zgodnie z przekazanym w raporcie bieżącym EBI nr 1/2024 z dnia 02.02.2024 r. harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2024 roku Emitent podał, że raport roczny zostanie opublikowany w dniu 14 maja 2024 roku.
Nowy termin przekazania do publicznej informacji raportu rocznego wraz z raportem biegłego rewidenta to 31 maja 2024 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2024 roku przekazane raportem EBI nr 1/2024 z dnia 02.02.2024 r. nie uległy zmianie, a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
Anna Wawrzynkiewicz – Członek Zarządu
Krzysztof Kuźnik – Członek Zarządu