Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna NR 4/2023

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. (Emitent) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok. Zgodnie z przekazanym w raporcie bieżącym EBI nr 1/2023 z dnia 30.01.2023 r. harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2023 roku Emitent podał, że raport roczny zostanie opublikowany w dniu 12 maja 2023 roku.
Nowy termin przekazania do publicznej informacji raportu rocznego wraz z raportem biegłego rewidenta to 31 maja 2023 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2022 roku przekazane raportem EBI nr 1/2022 z dnia 31.01.2022 r. nie uległy zmianie, a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
Anna Wawrzynkiewicz – Członek Zarządu
Krzysztof Kuźnik – Członek Zarządu