Zmiana terminu publikacji raportu rocznego NR 4/2019

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. (Emitent) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok. Zgodnie z przekazanym w raporcie bieżącym EBI nr 1/2019 z dnia 31.01.2019 r. harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2019 roku Emitent podał, że raport roczny zostanie opublikowany w dniu 7 maja 2019 roku.
Nowy termin przekazania do publicznej informacji raportu rocznego wraz z Opinią Biegłego Rewidenta to 17 maja 2019 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2019 roku przekazane raportem EBI nr 1/2019 z dnia 31.01.2019 r. nie uległy zmianie, a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu