Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2015 roku NR 24/2015

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, o przyspieszeniu terminu publikacji raportu kwartalnego Emitenta za III kwartał 2015 roku.

Nowy termin publikacji to 9 listopada 2015 r.

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2015 r. (raport bieżący EBI nr 2/2015 z 30 stycznia 2015 r.) pierwotnie deklarowanym terminem publikacji ww. raportu był 13 listopada 2015 r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu