Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kw.2011 r NR 39/2011

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. informuje, iż ulegnie przyspieszeniu termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2011 roku. Przekazanie raportu do publicznej wiadomości nastąpi dnia 7 listopada 2011 roku, a nie 14 listopada 2011 roku, jak informowano w raporcie bieżącym EBI nr 7/2011 dnia 07.02.2011 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect” (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarzadu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr39/2011