Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta umowy na dofinansowanie NR 10/2010

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 4 marca spółka zależna Emitenta – CUF Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie UDA-POIG.08.02.00-30-116/09-00 w ramach działania 8.2 „Wdrożenie elektronicznego biznesu B2B wśród partnerów handlowych” dotyczącą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013. Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu to 325 652,00 zł. Przyznana dla CUF Sp. z o.o. kwota dofinansowania w ramach projektu wynosi 195.016,20 zł.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 10/2010