Zaprzestanie publikacji raportów miesięcznych NR 16/2017

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. (Emitent) informuje, że począwszy od raportu za miesiąc lipiec 2017, zaprzestaje publikacji raportów miesięcznych.

Powyższa decyzja podyktowana jest faktem, że w sierpniu Emitent rozpoczął publikację raportów dot. działań usługowych, zawierających liczbę podpisanych umów w miesiącu poprzedzającym, a więc kluczowe dane z punktu widzenia działalności Spółki. Dane te będą publikowane w formie regularnych raportów miesięcznych.

Podstawa prawna: §4 ust. 3 i 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu