Zakończenie współpracy z Autoryzowanym Doradcą NR 22/2016

Zarząd EURO-TAX.PL S.A. („Emitent”) informuje, iż z dniem 30 sierpnia 2016 roku Emitent i Autoryzowany Doradca tj. Capital One Advisers Sp. z o.o. zakończyli współpracę w zakresie pełnienia przez Capital One Advisers Sp. z o.o. usług Autoryzowanego Doradcy. Umowa na pełnienie usług Autoryzowanego Doradcy została rozwiązana zgodnie z aneksem podpisanym przez Strony.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu