Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na WZA spółki w dniu 22 czerwca 2022 roku EURO-TAX S.A. NR 8/2022 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. podaje do wiadomości wykaz osób, które posiadały co najmniej 5% głosów na ZWZA spółki, które odbyło się 22 czerwca 2022 roku w siedzibie spółki.

Załączniki:
WYKAZ_NA_WALNYM_ZGROMADZENIU_AKCJONARIUSZY_22_06_2022.pdf