Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA spółki w dniu 19 października 2021 roku EURO-TAX S.A. NR18/2021 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. podaje do wiadomości wykaz osób, które posiadały co najmniej 5% głosów na NWZA spółki, które odbyło się 19 października 2021 roku w siedzibie spółki.

Załączniki: