Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na WZA NR 27/2010

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 25 czerwca 2010 r. posiadających co najmniej 5% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz: RORISON INVESTMENTS LIMITED
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA – 2 880 287
Udział w ogólnej liczbie głosów – 57,61%
Udział w liczbie głosów na WZA – 65,83%

Akcjonariusz: BIGRISTA HOLDINGS LIMITED
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA -587 500
Udział w ogólnej liczbie głosów – 11,75%
Udział w liczbie głosów na WZA – 13,43%

Akcjonariusz: MELTHAM HOLDINGS LIMITED
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA – 907 213
Udział w ogólnej liczbie głosów – 18,14%
Udział w liczbie głosów na WZA – 20,73%

Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 27/2010