Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na WZA NR 21/2011

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 23 maja 2011 r., posiadających co najmniej 5% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz: RORISON INVESTMENTS LIMITED
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA – 2 056 787
Udział w ogólnej liczbie głosów – 41,14%
Udział w liczbie głosów na WZA – 62,19%

Akcjonariusz: EVF I INVESTMENTS S.A.R.L.
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA -1 250 500
Udział w ogólnej liczbie głosów – 25,01%
Udział w liczbie głosów na WZA – 37,81%

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 21/2011