Wejście w życie umowy inwestycyjnej NR 34/2010

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. (dalej: Emitent, Spółka) w nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym EBI nr 6/2010, raporcie bieżącym EBI nr 19/2010 informuje, iż w dniu 2 września 2010 roku otrzymał informacje o ziszczeniu się wszystkich warunków zawieszających wynikających z umowy inwestycyjnej zawartej z EVF I INVESTMENTS S.A.R.L., o której spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 19/2010.

Jednocześnie w związku z powyższym z dniem 2 września wygasła umowa inwestycyjna zawarta w dniu 15 lutego 2008 roku we Wrocławiu pomiędzy Adamem Powiertowskim, Jędrzejem Powiertowskim, TCC Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Kostasem Czuczosem, Ludmiłą Jasieniecką, Andrzejem Jasienieckim, Euro-Tax Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, RORISON INVESTMENTS LIMITED, MELTHAM HOLDINGS LIMITED i BIGRISTA HOLDINGS LIMITED.

Podstawa prawna: § 3 ust 2, pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 23/2010