Uzyskanie dostępu do systemu EBI NR 1/2010

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl SA informuje, iż Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym od dnia 18 stycznia 2010 r. Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI. Raporty bieżące i okresowe przekazywane będą w języku polskim.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarzadu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r. – Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” oraz Załącznik do Uchwały Nr 581/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 sierpnia 2007 „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – WiecePrezes Zarządu

Pobierz raport nr 1/2010