Umowa z audytorem NR 41/2010

W dniu dzisiejszym Spółka Euro-tax.pl S.A. otrzymała podpisane umowy z HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o. o, podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z art. 47 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009, nr 77, poz. 649, z późniejszymi zmianami, wpisanym na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 2917. Audytor został wybrany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 6.10.10 r. działającej w oparciu o zapis § 19 ust. 2 pkt x. Statutu Spółki. Badaniu przez HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o. o zgodnie z uchwałą będą również podlegały sprawozdania finansowe spółek zależnych od Euro-tax.pl S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 41/2010