Uchylenie uchwały dot. wypłaty zaliczki na poczet dywidendy NR 27/2014

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. uchylił podjętą w dniu dzisiejszym uchwałę w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy, o której informował w raportach 24/11 do 27/11. Powodem jest zbyt wysoki, zdaniem Zarządu koszt badania sprawozdania finansowego spółki.
Jednocześnie Zarząd Spółki ubolewa, iż w dniu dzisiejszym przekazał informację o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy i mógł tym samym wprowadzić zainteresowanych w błąd i przeprasza za zaistniałą sytuację.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu