Uchwała w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy NR 23/2014

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż po zapoznaniu się z aktualną sytuacją finansową spółki Euro-Tax.pl S.A. oraz po stwierdzeniu, iż spółka ta spełnia wszelkie warunki formalne, postanawia wypłacić (po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej) na podstawie art. 195 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zaliczkę na poczet dywidendy wysokości 500 000 zł (0,1 zł na akcję).

Uprawnionymi do otrzymania dywidendy będą wszyscy posiadacze akcji serii A.

Zarząd postanowił, iż:
a. zaliczka zostanie wypłacona w wysokości 10 groszy na akcję;
b. Zarząd ustala dzień praw do dywidendy (D) na 18 listopada 2014 roku
c. Zarząd ustala dzień wypłaty zaliczki na poczet dywidendy (W) na 25 listopada 2014 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu