Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na NWZA w dniu 7 czerwca 2010 r. NR 22/2010

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych
do głosowania na NWZA Euro-Tax.pl S.A.. w dniu 7 czerwca 2010 r.:
Rorison Investment Limited
Liczba akcji: 2 880 500
Liczba głosów: 2 880 500
% udział w liczbie głosów na NWZA: 100%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 57,61%

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 22/2010