Skonsolidowany raport za IV kwartał 2011 r. NR 5/2012

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

ETX 2011Q4FINAL.pdf rozmiar: 968.4 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu

Pobierz raport nr5/2012