Skonsolidowany raport roczny za rok 2010 NR 16/2011

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za 2010 rok.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Raport roczny_ETX_SSF_2010.pdf rozmiar: 1670.9 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 16/2011