Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna NR 6/2022

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za 2021 rok.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu

Załączniki: