Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok NR 7/2019

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za 2018 rok.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu
Załączniki:

ETX_SA_Sprawozdanie skonsolidowane 2018.pdf
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ETXSA 2018.pdf
Euro-Tax_31122018_Sprawozdanie BR SSF.pdf