Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok NR 04/2018

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za 2017 rok.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu

Załączniki:

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY EURO-TAX 2017