Rozliczenie konta spółki zależnej od Emitenta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych NR 8/2020 ESPI

Dnia 15 maja 2020 spółka zależna od emitenta, spółka CUF Spółka z o.o. otrzymała od ZUS rozliczenie konta na kwotę 378 tysięcy złotych oraz 30 tys. zł odsetek. Rozliczenie jest związane z kontrolą raport ESPI 5/2019, która miała miejsce w marcu 2019 roku i decyzjami wydanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Spółka odwołała się od decyzji do sądu, jednakże w związku z bardzo dużym zaangażowaniem zarządu i pracowników w proces odwoławczy oraz prawdopodobieństwie bardzo długotrwałego procesu, Zarząd postanowił w styczniu 2020 roku wycofać odwołania i skupić się na strategicznych wyzwaniach spółki. Na kwotę wynikającą z rozliczenia była utworzona rezerwa na dzień 31.12.2018. Jednocześnie zarząd podjął działania mające na celu modyfikację modelu zatrudnienia, aby nie budził on zastrzeżeń ZUS.