Rejestracja nowej spółki w Grupie Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. NR 3/2019 ESPI

Zarząd spółki Euro-Tax.pl S.A. „Emitent” w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku, informuje o dokonaniu w dniu 28 lutego 2019 roku rejestracji spółki zależnej Emitenta: Euro-Tax.bg EOOD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sofii.

Kapitał założycielski spółki wynosi 19 000 lewów bułgarskich, 100% udziałów w kapitale zostało objętych przez Emitenta.