Korekta raportu 2/2011 – Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2011 roku NR 7/2011

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. przekazuje korektę do raportu bieżącego EBI nr 2/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r. pt. Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2011 roku. Korekta dotyczy doprecyzowania daty publikacji raportu rocznego za 2010 rok.
Zarząd Euro-Tax.pl S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2011 roku. Przekazywanie raportów kwartalnych i raportu rocznego będzie odbywało się w następujących terminach:
Kwartalne:
- za IV kwartał 2010 r. do dnia 14 lutego 2011 r.;
- za I kwartał 2011 r. do dnia 13 maja 2011 r.;
- za II kwartał 2011 r. do dnia 12 sierpnia 2011 r.;
- za III kwartał 2011 r. do dnia 14 listopada 2011 r.;
Roczny:
- raport okresowy roczny za 2010 rok – w dniu 03.06.2011 r.
Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

PODSTAWA PRAWNA RAPORTU:
§ 6 ust. 14. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 7/2011