Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał NR 42/2010

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2010 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 4.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, wyrażone w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Załączniki:
ETX 2010Q3 2010_final.pdf rozmiar: 946.1 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 42/2010