Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2019 NR 12/2019

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu

Załączniki:
ETX3Q2019 FINAL.pdf