Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2015 roku NR 25/2015

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku.
Załączniki:
ETX3Q2015.pdf rozmiar: 1916.2 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu