Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2014 roku. NR 30/2014

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku.

Załączniki:
ETX3Q2014.pdf rozmiar: 1530.3 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu