Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2023 Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna NR 12/2023

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
Anna Wawrzynkiewicz – Członek Zarządu
Krzysztof Kuźnik – Członek Zarządu