Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2020 NR 10/2020

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2020 roku.

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu

Załączniki:
ETX2Q2020.pdf