Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2019 Nr 11/2019

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 roku.Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu
Załączniki:
ETX2Q2019.pdf