Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2017 roku NR 17/2017

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Załączniki:
ETX2Q2017.pdf rozmiar: 2122.7 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu